MacFarlane's (Scottish-) Gaelic-English Dictionary
Out of copyright


Keyed in and verified at Sabhal Mór Ostaig, the Gaelic college on the Island of Skye by Caoimhín P. Ó Donnaíle and Ruth Melton.

Air a sgrìobhadh a-steach dhan choimpiutair agamsa, Caoimhín Ó Donnaíle agus aig mo bhean Ruth. Tha sin ri ràdh gun deach a h-uile rud a sgrìobhadh dà thuras airson na mearrachdan tàipidh a cheartachadh. Sabhal Mór Ostaig, 1991-10-12 gu 1991-12-08

Air a chur ann an HTML le Aonghus MacFhionghuin, Imperial College, Lunnainn, 1995-05.


The SCHOOL GAELIC DICTIONARY
prepared for the use of learners of the Gaelic language
by MALCOLM MacFARLANEGIORRACHAIDHEAN (abbreviations)